Latvia | Zemgale, Sēlija | Dienvidsusēja
 

Upesoga izlaivoja šo maršrutu 2020.gada aprīļa sākumā. Sportiskā režīmā un patiesiem kolekcionāriem domāts maršruts. Upes mazliet garlaicīgi posmi, kuros upe plūst caur pļavām un ganībām, mijās ar ainaviski pievilcīgiem mežu un pamežu posmiem ar lieliem ozoliem, bērziem tās krastos. Dažviet pat svaigi mežu izcirtumi upes krastos. 

Upe ir gana plata, tādēļ šajā posmā nebija neviena sastrēguma, kura dēļ būtu jākāpj ārā no laivas, jāpnes gar krastu vai kā citādi jātiek uz priekšu, tomēr pāris asākos upes līkumos koku "uzkrājums" veidojas, un ar laiku tas var arī "aizvērt" upes tecējumu.

Par straumi. Nevar teikt, ka upe laivu nes, tomēr tā nav arī dīķis. Nelielu straujteču posmi mijas ar mierīgaku laivojumu. Visticamāk mazūdens periodā straujteču posmi nav braucami, jo jau tagad - aprīlī - dažviet laiva skāra upes dibenu un šur tur vajadzēja atsperties ar airi, lai tiktu uz priekšu.

Maršruts nevar dižoties ar ievērības cienīgām vietām un apskates objektiem, krasti mazapdzīvoti, tomēr tuvāk apdzīvotām vietām sastapsiet uzcītīgus makšķerniekus, ar kuriem pārmīt kādus vārdus.

Skaitiet mazos gājēju tiltiņus par upi - šajā posmā to būs ne mazums - dažādas tehnoloģiskās konstrukcijas, jauni un veci, bīstami un droši, tiltu inženieriem te būtu ko sacīt....

Finišs pie pirmā tilta, saukts par Marijas tiltu. Beidzot laivojumu upes kreisā krastā, var aizstaigāt vēl līdz Ērberģes muižas kompleksam un baznīcai.